Disclaimer


Alle informatie op de website van Roggen B.V. heeft een informatief karakter. Alhoewel Roggen B.V. getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garandeert Roggen B.V. niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Roggen B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Roggen B.V. voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan Roggen B.V.

Op deze website staan diverse links naar websites die niet van Roggen B.V. zijn. Roggen B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites.

Roggen B.V. behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

Bezoekadres


Rigaweg 4
9723 TH GRONINGEN
T +31 (0)50 542 24 55
F +31 (0)50 542 67 87
E info@roggenbv.nl


Routebeschrijving